geldgappie

Armoedenieuwsbrief

‘Voorkomen is beter dan genezen’ zegt coach Dangeri van MaDiZo. Deze oude wijsheid gaat niet alleen op voor iemands fysieke gezondheid maar ook voor de financiële gezondheid.

Waar reguliere Schuldhulpverlening pas in actie komt op het moment dat er problematische schulden zijn, heeft het pilot project Geld Gappie als doel om kwetsbare jongeren voor te bereiden op de verantwoordelijkheden die horen bij het volwassen worden en zo het ontstaan van schulden voor te zijn.