Creatieve conceptdesign en projectontwikkeling

Het is duidelijk wat de opdrachtgever wil, alleen het hoe is nog onduidelijk. De creatieve conceptdesigner en projectontwikkelaar is onderdeel van een multidisciplinair team waarin de werkwijzen worden uitgewerkt.

Er is nog een andere weg waarop opdrachtgever- en nemer elkaar vinden. De conceptdesigner heeft een uitgewerkt plan en verwerft bij externe partners draagvlak en inzet om beoogde maatschappelijke doelstellingen via het plan te realiseren.

Proces en projectmanager

De diverse partijen werken ieder vanuit hun expertise aan een onderdeel van het project. De projectleider houdt het overzicht en verbindt de partijen. De projectleider borgt de samenwerking en heeft als taak de diverse onderdelen zo op elkaar af te stemmen dat de resultaten vanuit een gemeenschappelijke visie en doelstelling behaald worden.

Teamleider

Ervaren in het leidinggeven aan een team van professionals. Leidinggevende stijl kenmerkt zich door hoge mate van resultaatgerichtheid. De wijze waarop de resultaten behaald worden, wordt door de professional zelf ingevuld. Van uit organisatiedoelstellingen in staat om bottom-up te organiseren, waarbij de veranderdoelstelling van de organisatie effectief bereikt worden. Oog voor het behoud van de core-bussiness van het team en ondersteunend naar de essentie van het werk. Voeg daaraan toe het vermogen om knopen door te hakken en een gezonde dosis humor. Er mag ook gelachen worden.

Trajectbegeleider

Specialist in de begeleiding van jongeren vanuit diverse regelingen en doelstellingen, waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt vaak lukt en blijvend is. Diagnosticeren van jongeren zonder opleiding, werk en/of startkwalificatie. Begeleiden van jongeren naar scholing, werk (zorg) door middel van een integrale aanpak. Groot netwerk onder jongeren. Coachende stijl kenmerkt zich door betrokkenheid, sterk in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, hard op de afspraken en zacht op de relatie. Kan gelukkig spreken van een groot aantal jongeren die na een half jaar nog steeds op dezelfde werkplek werkzaam zijn. Lange adem en voldoende humor, maken het werk waardevol. Echt mensen-mens.