Het is duidelijk wat de opdrachtgever wil, alleen het hoe is nog onduidelijk. De creatieve conceptdesigner en projectontwikkelaar is onderdeel van een multidisciplinair team waarin de werkwijzen worden uitgewerkt. 

Er is nog een andere weg waarop opdrachtgever- en nemer elkaar vinden. De conceptdesigner heeft een uitgewerkt plan en verwerft bij externe partners draagvlak en inzet om beoogde maatschappelijke doelstellingen via het plan te realiseren.

De creatieve conceptdesigner en ontwikkeling doet:

 1. Concept ontwikkeling en uitvoering
 2. Begeleiden van offertetraject
 3. Programma vaststellen
 4. Bedenken en begeleiden van wervingstraject
 5. Concept vertalen tot een uitvoerbaar stappenplan
 6. Managen van de uitvoering

Werk aan je Toekomstmanifestatie (24 mei 2004)

Bedenken van de jongerenmanifestatie ‘Werk aan je Toekomt’ in Heinekenhall. Verantwoordelijk voor de succesvolle werving van 2400 jongeren zonder startkwalificatie, die naar de manifestatie kwamen. Motor en hart van de Manifestatie. Minister van sociale zaken en werkgelegenheid en wethouder Aboutaleb kondigden aan 10.000 taaltrajecten aan te bieden aan allochtone Amsterdammers, een investering van 46 miljoen euro. De Werk aan je Toekomstmanifestatie is de enige manifestatie die ooit het NOS journaal heeft gehaald.
De Werk aan je Toekomstmanifestatie brengt 2400 jongeren zonder startkwalificatie en 300 aanbieders van werk- en leerplekken met 900 vacatures, een veelvoud aan onderwijsplekken samen, met het doel de partijen effectief aan elkaar te koppelen. De manifestatie is in opdracht van de gemeente Amsterdam. In samenwerking met de Taskforce Jeugdwerkloosheid RMC, CWI en MKB Nederland.
Daarnaast organiseert de manifestatie workshops en ontspanning op het gebied van sport, theater, muziek en kunst. De essentie van dit deel van de manifestatie kan worden omschreven als toegepaste entertainment, met als uitgangspunt een naadloze aansluiting bij de beleef- en denkwereld van jongeren. De manifestatie heeft plaatsgevonden op 24 mei 2004 in de Heineken Music Hall in Amsterdam Zuid Oost.

Hoe word je rijk? (2011 tot heden)

Check: www.hoewordjerijk.nl

‘Hoe word je rijk?’ heeft als doel 15-16- en 17-jarigen te waarschuwen voor de gevolgen van schulden. Meer dan 50% van de Amsterdamse jongeren kampt met schulden die vooral ontstaan na hun 18e jaar. Zo moeten jongeren na hun 18e de eigen zorgverzekering betalen en doen dit niet of niet op tijd. Ook de snelheid waarmee onbetaalde boetes oplopen is een belangrijke schuld maker. Jongeren gaan regelmatig frauduleuze constructies aan om snel rijk te worden, waardoor ze sneller in de problemen dan rijk worden. Hoe word je rijk?’ bestaat uit een lesprogramma voor scholen, voorlichtingsfilms, ouderbetrokkenheid en campagnes. De trainers van ‘Hoe word je rijk?’ komen uit de praktijk: jongerenschuldhulpverleners, politieagenten, streetcornerworkmedewerkers. Peer educators vertellen hoe het voelt om schulden te hebben en waarschuwen leerlingen voor de gevolgen van de keuzes die leiden tot schulden.

Als je jongeren vraagt wat ze willen worden krijg je vaak het antwoord: “Rijk. Ik wil rijk worden.”
De visie van het project ‘Hoe word je rijk’ ligt besloten in de opvatting dat jongeren kunnen leren om geen schulden te maken. De eerste stap naar rijkdom is geen schulden maken en sparen. Jongeren willen helemaal geen schulden maken als ze weten hoeveel ellende het ze aan het einde van het verhaal oplevert. Als ze eenmaal in de schulden zitten, hadden ze achteraf gezien hele andere keuzes gemaakt.
Het lesprogramma van ‘Hoe word je rijk? wordt aan alle niveaus van het voortgezet onderwijs aangeboden en aan het middelbaar beroepsonderwijs. De belangrijkste onderwerpen waar jongeren schulden in maken zijn: boetes, incasso traject, onderwijs (studievoorschot en OV kaart), fraude & misbruik, zorgverzekering en mobiele telefonie.
‘Hoe word je rijk?’ leert per onderwerp hoe de schulden ontstaan en hoe ze te voorkomen zijn.

‘Hoe word je rijk?’ geeft hele gedetailleerde informatie wat jongeren voor hun 18e verjaardag moeten regelen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze in de schulden komen. Hiervoor worden films ingezet, die de jongeren aanspreken in hun eigen belevingswereld. Instanties komen aan het woord in de films, jongeren die in de schulden zitten vertellen hun persoonlijke ervaringen en de leerdoelen worden diverse keren herhaald, zodat de focus ligt op dát wat moet worden aangeleerd om te voorkomen dat jongeren in de schulden komen.

Hoe word je rijk? biedt een op maat gesnedenlespakket aan scholen aan. Daarnaast worden de films ook ingezet tijdens bijeenkomsten en ouderavonden. Er wordt campagne gevoerd om de omgeving van de jongeren ook te bereiken met de belangrijkste informatie en er wordt op managementniveau met scholen overlegd over een structurele aanpak en waar mogelijk een doorlopende leerlijn financiële opvoeding.

‘Hoe word je rijk?’ werkt samen met alle lokale partijen, zoals de MaDi’s, MEE, schuldhulpverleners, politie, Sezo, jongerenpunten, het stadsdeel en werkt in opdracht van de gemeente.

Resultaten van ‘Hoe word je rijk?’

 • Ontwikkeling van films voor en door jongeren om andere jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van schulden. Er zijn 6 films gemaakt over de onderwerpen waar jongeren schulden in maken, te noemen zorgverzekering, studiefinanciering, OV-kaart stopzetten, mobiele telefonie, boetes, incassotraject, fraude.
 • In opdracht van stadsdeel Zuid is de film ‘Kinderen van de Rekening’ gemaakt over intergenerationele schuldenoverdracht. Première in Rialto.
 • In 2015 in opdracht van stadsdeel Nieuw West een intentieverklaring ondertekent door 11 VO-directeuren uit Amsterdam Nieuw West, waarin zij toezeggen structureel aandacht te besteden aan de financiële opvoeding van leerlingen (doorklikken intentieverklaring)
 • Schooljaar 2016-2017 geven de docenten van ‘Hoe word je rijk?” de 1000ste les en wordt het programma stedelijk uitgerold.
 • Het programma ‘Hoe word je rijk’ is geëvalueerd door meer dan 400 leerlingen en krijgt voor inhoud, opzet en relevantie gemiddeld hoger dan een 8.
 • Minister Jet Bussemaker heeft in juni 2016 meegewerkt aan de nieuwste film over de studiefinanciering.
 • In Amsterdam Nieuw West heeft de politie in schooljaar 2015-2016 meer dan 25 lessen over boetes uit het pakket van “Hoe word je rijk?’ gegeven en gaat in 2016-2017 hier mee verder.
 • In opdracht van stadsdeel Zuid is een een huis aan huis krant gemaakt en verspreid onder meer dan 300.000 adressen in de armere wijken van Amsterdam Zuid (Diamantbuurt bijvoorbeeld) over de onderwerpen waar jongeren schulden in maken.
Bekijk de campagnekrant ‘Hoe word je rijk’ (PDF)