Ervaren in het leidinggeven aan een team van professionals. Leidinggevende stijl kenmerkt zich door hoge mate van resultaatgerichtheid. De wijze waarop de resultaten behaald worden, wordt door de professional zelf ingevuld. Van uit organisatiedoelstellingen in staat om bottom-up te organiseren, waarbij de veranderdoelstelling van de organisatie effectief bereikt worden. Oog voor het behoud van de core-bussiness van het team en ondersteunend naar de essentie van het werk. Voeg daaraan toe het vermogen om knopen door te hakken en een gezonde dosis humor. Er mag ook gelachen worden.

De leidinggevende:

  • Verzorgt de dagelijkse aansturing van het team
  • Oog voor de talenten van de teamleden, in staat om op verschillen te sturen.
  • Coördineert de werkzaamheden
  • Behoud en realiseert de targets van de opdrachtgever
  • Realiseert met het team de beoogde resultaten
  • Financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid
  • Voert desgewenst veranderingen door
  • Voert beoordelings- en functioneringsgesprekken

Manager Welzijnswerk

Ruime ervaring binnen het welzijnswerk opgedaan, waarbij de aansturing van het team gericht is op professionalisering en verhogen van de samenhang in de buurt. Opdrachtgever is het stadsdeel. In overleg met het stadsdeel wordt de opdracht verder vormgegeven en gemonitord. Het team wordt vanuit een coachende stijl gestimuleerd de afspraken te vertalen naar de eigen praktijk. Aansturing van jongerenwerk, meidenwerk, tienerwerk, kinderwerk en ouderenwerk bij Dynamo, Impuls, Stichting Welzijn Binnenstad en de Combinatie. Vanuit stadsdeelopdrachten diverse teams aangestuurd waarbij de vrijetijdsbesteding gekoppeld wordt aan de andere leefgebieden en waarbij het welzijnswerk een heldere netwerkpositie ontwikkelt in de ketenaanpak. Coachend en ondersteunend naar de dagelijkse dynamiek die gepaard gaat de buurtdiversiteit. Sterk ondersteunend naar het team om verantwoord en met zorg effectief in te grijpen als de situatie daar om vraagt. Gespecialiseerd in probleembuurten. Groot aantal huiswerkplekken gerealiseerd in Amsterdam Oost voor het basis en voortgezet onderwijs.