Specialist in de begeleiding van jongeren vanuit diverse regelingen en doelstellingen, waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt vaak lukt en blijvend is. Diagnosticeren van jongeren zonder opleiding, werk en/of startkwalificatie. Begeleiden van jongeren naar scholing, werk (zorg) door middel van een integrale aanpak. Groot netwerk onder jongeren. Coachende stijl kenmerkt zich door betrokkenheid, sterk in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, hard op de afspraken en zacht op de relatie. Kan gelukkig spreken van een groot aantal jongeren die na een half jaar nog steeds op dezelfde werkplek werkzaam zijn. Lange adem en voldoende humor, maken het werk waardevol. Echt mensen-mens. 

Coach en trajectbegeleider:

  • Zorgt (desgewenst) voor voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom van kandidaten.
  • Verzorgt de intake, onderzoekt systematisch de (on)mogelijkheden in van de kandidaat en brengt de hulpvraag in kaart.
  • Beschikt over diverse diagnosetrajecten en stuurt aan op een helder beeld. Maakt gebruik van bestaande dossiers en opgedane ervaring.
  • Zorgt voor effectieve bemiddelingen waarbij duurzame uitplaatsing naar (regulier) werk het doel is.
  • Voert regelmatig gesprekken met de kandidaten op de werkplek, bewaakt de vooruitgang en ondersteunt positieve gedragsveranderingen door effectief en pedagogisch ingrijpen.
  • Verantwoordelijk voor de caseload.
    Stuurt ten alle tijden aan op kwalitatief sterke uitstroom, waarbij zowel de kandidaat als de werkgevers tevreden zijn.

Trajectbegeleider en coach op diverse werkplekken

Bij Maatwerk als personeelsconsulent uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden. Vanuit Maatwerk een project voor tienermoeders uitgevoerd in samenwerking met met ROC’s en branche-organisaties , waarmee de Cap Gemini Ernst & Young award is gewonnen voor het beste re-integratietraject 2000.
Bij Werkvirus werkzaam geweest in het eerste jongerenloket van Amsterdam. De integrale aanpak met lokale trajectbegeleiders, RMC medewerkers, politie, SCW en werkgevers is de basis voor uitbreiding van jongerenloketten/jongerenpunten in de hele stad.

Bij Pantar een jongerenwerkplaats opgezet, waarbij meer dan 100 jongeren met diverse achterstanden onder andere door LVB problematiek, dak-en thuislozenproblematiek en/of andere belemmeringen aan het werk zijn in fietstechniek en of in de andere werkrichtingen van Pantar.