Geld Gappie

Geld Gappie wint innovatieprijs in het onderwijs

Geld Gappie is eind 2019 door schooldirecteuren en leerlingen van het Amsterdamse VO-onderwijs verkozen tot het meest vernieuwende project van 2020. Het project is ontwikkeld in samenwerking met You4Youth , Orion, de Dreef, Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam en HvA (lectoraat Armoede Interventies).  Het doel van Geld Gappie is om te voorkomen dat kwetsbare leerlingen die 18 worden niet in de schulden komen door de financiële verantwoordelijkheid die gepaard gaat met 18 jaar worden. Vaak weten leerlingen niet wat er allemaal verandert als ze 18 worden en hoe ze dat in goede banen moeten leiden.  Het project wordt gefinancierd door het samenwerkingsverband en stadsdeel zuidoost. Lees meer over het samenwerkingsverband.

Met Geld Gappie worden kwetsbare  leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs geselecteerd als ze 17,5 jaar worde. Zij krijgen preventief intensieve begeleiding bij alle administratieve stappen die gezet moeten worden rondom het 18 worden. Kwetsbare leerlingen van 17,5 jaar worden actief geselecteerd door de school en vervolgens preventief gekoppeld aan een Geld Gappie. Een Geld Gappie is een professional in het sociaal domein en kan een jongerenschuldhulpverlener, sociaal raadsvrouw/ raadsman of budgetcoach zijn.

Schooldirecteuren en leerlingen kiezen voor Geld Gappie

Geld Gappie is door de schooldirecteuren en leerlingen verkozen tot meest innovatieve project van 2020 in het voortgezet onderwijs van Amsterdam en Diemen. Geld Gappie begeleidt leerlingen die aangemeld worden door Orion, de Dreef en ROC op Maat. De leerlingen ontvangen intensieve 1 op 1 begeleiding van een Geld Gappie, een professionele coach van MaDiZo en worden tot hun 19e jaar actief begeleid en in de gaten gehouden. Wanneer er toch iets mis dreigt te gaan, dan wordt er in het kader van vroeg signalering direct bijgestuurd.

Inmiddels nemen zeven leerlingen deel aan het project Geld Gappie. De leerlingen en hun ouders hebben zich gecommitteerd aan het project en zijn gekoppeld aan Dangeri Torres Villa, sociaal raadsvrouw bij MaDiZo. Dangeri Torres Villa over Geld Gappie:“ De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het begeleiden van de eerste zeven leerlingen. Vanwege de coronamaatregelen moest de dienstverlening al snel worden aangepast. Samen met projectleider Loes van Geffen van You4Youth hebben we de werkwijze aangepast en zijn we overgeschakeld naar online afspraken via Google Meet en Whatsapp. Samen met de leerlingen hebben we diverse aanvragen gedaan voor o.a. de Digi-D, zorgverzekering, zorgtoeslag en Woningnet. Het goede hieraan is dat de leerlingen het zélf doen onder begeleiding waarbij alle stappen worden uitgelegd. Geld Gappie is een mooi en waardevol project!”

Ontwikkelingen

In 2021 is het doel van de deelnemende organisaties uit te breiden naar het ondersteunen van 100 jongeren en uiteindelijk aan te sturen op veranderend beleid gericht op preventie. Het project is mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen  vanuit de  innovatiegelden voor 2020 en mede gefinancierd door stadsdeel Amsterdam Zuidoost.