Loes van Geffen
  • zet zich in voor een positieve ontwikkeling van jongeren in de stad, met specifieke aandacht voor hen met een achterstandspositie.
  • denkt mee met jongeren en vertaalt complexe grootstedelijke problemen naar simpel uitvoerbare projecten, waar jongeren wat mee kunnen.
  • is inzetbaar voor creatieve projectontwikkeling, procesmanagement, projectmanagement, teamleiding en trajectbegeleiding.
  • is gespecialiseerd in ‘preventieve aanpak jongeren & schulden’, ‘jeugdwerkloosheid & arbeidsmarkt-re-integratie’, ‘LVB specifieke aanpak’ en ‘veiligheidsvraagstukken en vrijetijdsbesteding’.

Creatieve conceptdesign en projectontwikkeling

Proces en projectmanager

Teamleider

Trajecbegeleider

Project: hoe word je rijk?

Het project ‘Hoe word je rijk?’ heeft als doel preventieve schuldhulpverlening voor alle 16- en 17-jarigen en ouders voor nu en in de komende jaren. ‘Hoe word je rijk?’ bestaat uit een lesprogramma voor op scholen, voorlichtingsfilms, ouderbetrokkenheid en campagne. De trainers van ‘Hoe word je rijk?’ komen uit de praktijk: jongerenschuldhulpverleners, politieagenten, streetcornerworkmedewerkers en ook jongeren die zelf in de schulden zitten.